Ima samo 4 godine, a tečno priča engleski

Sumnjali ste da bajke i crtani filmovi utiču na ostvarenje snova? Zapitajte se još jednom!

171128 mia

I sami ste kao dijete jako često gledali crtane filmove, a ljubav prema tim nacrtanim slikama koje se smjenjuju vama pred očima još uvijek traje. Danas vaše dijete hipnotisano gleda nekog od glavnih crtanih junaka, možda onog istog kojeg ste i vi tako posmatrali prije 20 - 30 godina. Morate se složiti, Walt Disney nije ni slutio koliko će pomjeriti granice dječije mašte i uticati na njihov razvoj.

Dijeca, baš poput sunđera, upijaju sve informacije koje se nalaze u njihovoj okolini. Jako brzo uče i selektuju šta im je interesantno a šta ne. Slike živih boja, nacrtane tako da su za njihov uzrastom približne, sasvim je normalno da će okupirati njihovu pažnju. Takva je situacija i kada čuju strani jezik, predmet interesovanja postaje ne on, nego činjenica da mu je nepoznat a dijete kao radoznalo biće želi da ga spozna.

171128 mia1

Nekima više, a nekima je manje poznata priča o interesantnoj četvorogodišnjoj djevojčici iz prelijepog i sunčanog grada na jugu. Koliko je njena mašta razvijena, a sticanje određenih vještina igra, govori činjenica da ona već sada zna tečno da priča engleski jezik. Ne samo poneku riječ, i ne samo da razumije, mala Mia Petijević iz Trebinja, sa svoje nepune četiri godine savršeno priča ovaj jezik i vodi konverzaciju. Zahvaljujući crtanim filmovima koje je gledala ona je jako brzo usvajala strane riječi i čak postigla da ima engleski naglasak.

171128 mia2

Nakon saznanja da za svoj uzrast savršeno priča ovaj strani jezik, roditelji su odlučili da je upišu u školu engleskoj jezika, Britannica u Trebinju. Kako je došla sa ogromnim znanjem, u manju grupu se nije najbolje uklopala. Da je ispred svojih vršnjaka vidjelo se po brzini kojom je usvajala nova saznanja, ali i interesovanju za nepoznato.

171128 mia3

Nastavnici ove škole odlučili su da je za Miu bolje da na časove dolazi u stariju grupu u kojoj djeca puno više komuniciraju na engleskom jeziku. Djeca nove grupe su je sjajno prihvatila, iako je ona dosta mlađa od njih, a sa svojom „tičerkom“ ima odličnu komunikaciju. Tom prilikom Jelena, Miina nastavnica je rekla:“ Ona je sjajno dijete. Način na koji ona komunicira i lakoća sa kojom ona prelazi sa jednog na drugi jezik je fascinantna i nimalo uobičajna čak ni za dosta stariju djecu od nje.“

Ukoliko ste sumnjali da bajke i crtani filmovi utiču na ostvarenje snova, zapitajte se još jednom, jer nekima je samo san da tečno pričaju strani jezik, dok drugi stiču znanja i prave sebi mogućnosti, čak i sa samo 4 godine. Vjerujte u sebe i shvatite da je sada za bajke i gledanje crtića možda kasno, ali za učenje engleskog jezika nikada nije.