Kursevi

Edukativni centar Britannica nudi širok spektar kurseva:
  • Englesko-jezičnu igraonicu za djecu od 3 do 6 godina;
  • Kurseve za osnovce i srednjoškolce;
  • Kurseve za odrasle;
  • Individualne kurseve.

Nastava se izvodi u malim grupama od 4 do7 polaznika koji imaju isti nivo znanja i približnu starosnu dob. Nastava se odvija interaktivnom metodom i sve se radi po najnovijim programima CUP- Cambridge University Press-a.

U toku svakog časa se obrađuje gramatika i uvježbavaju vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja. U nastavi se koriste audio i video sredstva, interaktivni CD ROMOVI kada su sastavni dio programa, odnosno kursa, te savremeni udžbenici.

Za većinu kurseva koristimo interaktivnu tablu i digitalni materijal.

Polaznici koji su postigli nivo znanja engleskog jezika iznad srednjeg, imaju priliku da se pripreme za polaganje nekog od međunarodno priznatih ispita iz opšteg ili poslovnog engleskog jezika. Ovi ispiti su namijenjeni studentima koji žele da studiraju u inostranstvu, poslovnim ljudima i mladima koji žele da naprave karijeru u svojoj profesiji.

kursevi

Mapa